"Proměna vědomí je stejně velkolepá jako proměna larvy ve vážku." Richard Rudd

PrebalEO1       obalka_cesta_k_zazrakum.indd        obálka ořízlá

 

2015

Eva Ova – Cesta za horizont

Více o autorce najdete na www.eva-ova.cz

Někdo věří v Boha, někdo ve Vyšší princip,

jiní v Lásku, někteří v chytrost nebo moc a někdo v nic;

a všichni jsou zde, přestože každý jinde.

 

 

Přečtěte si úryvek z knihy:

II.

Na schody do nebe lze vstoupit z mnoha stran,ob2

neboť plují v prostoru, vznáší se v něm vzhůru,

ale zrovna tak i padají dolů…

Důležité je najít správné místo, kde se objevují!

Tam pak mohou nebo nemusí být spatřeny,

neboť jsou k vidění jen očím připravených.

Nebývá k nim krátká cesta…

Trochu voní po oblacích a matou hvězdami,

možná i lákají andělskými křídly,

avšak nevolají přísliby ani nenabízí odpustky

– i když i tím jsou.

Ve slupce půdy duchovního srdce,

jako hnízdo nachystané ke spočinutí duše člověka,

jako ruce, které mohou vyléčit rány,

jako silné paže, jež dokážou zbavit otěží,

jako křídla, s nimiž lze překonat zemskou tíži,

jako požehnání, odhalující pravdy Vesmíru,

jako okno do světla;

věčný příslib Boha člověku,

že dobrou cestu vždy lze najít.

Tam, na prahu bytí, ocitla se Duše člověka…

2013

R. Rosenthal – Cesta k zázrakům

PUTOVÁNÍ Z OTROCTVÍ EGA DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ DUCHA

Robert Rosenthal ve své jedinečné knize Cesta k zázrakům zpřístupňuje čtenářům výjimečnou mapu duchovní cesty. Využívá přitom hluboká podobenství Exodu, kde Mojžíš reprezentuje naši mysl spojenou s Duchem a Faraon promlouvá za naše ega.

Cesta Hebrejců je i naší cestou ke svobodě, i my zažíváme pády na dno, zázraky nebo lekce pustiny, kde se učíme důvěřovat. Dokazují to příběhy klientů z autorovy soukromé praxe, které Cestu k zázrakům oživují a dotvářejí.

Autor čerpá i z Kurzu zázraků, u jehož zrodu stál – byl blízkým přítelem spoluautora Kurzu Billa Thetforda.

Přečtěte si úryvek z knihy

ZDE

„Velké biblické příběhy jsou diamanty vědomí s nekonečným množstvím faset nabízejících vysvětlení. Cesta k zázrakům si vybírá Mojžíšův příběh a předkládá nám ho v novém světle….Tuto knihu vřele doporučuji.“

Marianne Williamson, autorka Návratu k lásce

2012

W. Dyer – Proměna

OD AMBIC KE SMYSLU

Z předmluvy W.Dyera: Všichni na této velkolepé lidské cestě směrem k dospělosti musí v průběhu putování projít určitými proměnami nebo přechody. Doufejme, že se dostaneme za hranici prvních dvou povinných a posuneme se ke změnám vědomí, které vedou k naplněnému životu SMYSLEM. Co tím myslím?

První proměna, kterou všichni procházíme, je ze stavu nebytí do stavu bytí – z Ducha do formy – z neviditelného světa do světa věcí, hranic a hmoty. Tedy první kapitola této knihy je nazvaná ODKUD. S pokorou , a jsem si jistý, že nedokonalým způsobem, se snažím definovat nedefinovatelné a používám slova a symboly, které popisují nepopsatelné. Nicméně, je to popis toho, co já vnímám jako svět neviditelného Ducha, ze kterého vše pochází a do kterého se vše navrací.

Další proměna, kterou vykresluji, je posun z ODKUD AMBICÍM – tedy AMBICE jsou titulem druhé kapitoly. AMBICE jsou životní fáze, kdy přijímáme ego, které je opakem světa Ducha, ze kterého pocházíme. V tomto kontextu je ego naše falešné já.

Toto jsou dvě hlavní a povinné proměny, kterými procházíme na naší lidské cestě. Mnoho z nás ukončí svůj život uskutečněním pouze těchto dvou. AMBICE jsou tak bohužel i ukončením životní pouti. V mém filmu i knize se zamýšlím nad dalšími dvěma proměnami, které jsou dostupné nám všem. Když jimi projdeme, život bez SMYSLU, o kterém hovoří Sir Laurens, není konec příběhu. Všichni si můžeme vybrat a učinit posun od egem řízených AMBIC.

Třetí kapitola je nazvaná „SMĚREM k…“ a znamená mentální posun na místo, kde si uvědomíme, že máme možnost uskutečnit „otočku“ a odvrátit se od falešného já a směřovat k místu naší podstaty – k tomu, co já nazývám ODKUD.

Tato nová fáze naší životní cesty je návrat k Duchu a pozvánka neviditelné Božské říše, aby nahradila nadvládu ega. Na naší cestě SMYSLU a účelu se učíme, jak zkrotit naše ego a jsme přitom hýčkáni naším Zdrojem bytí.

Proměna popsaná ve čtvrté kapitole je o SMYSLU. Když opustíme naše falešné já a nastoupíme ještě za našeho života cestu zpět ke Zdroji, začneme žít podle jiných měřítek. Objevujeme, že zákony materiálního světa v přítomnosti SMYSLU, který je podporován naším posunem ke Zdroji, neplatí. Zázraky a nově objevená synchronicita se začínají projevovat v naší krajině života. Opravdu, SMYSL je to, co nyní definuje každý moment naší existence.

Podle mé zkušenosti jsou AMBICE ega bohužel to, co je finálním smyslem mnoha životů. Přesto si můžeme všimnout znamení signalizující tyto dvě další proměny, která nás vysvobodí z našeho iluzorního pohodlí ega. Můžeme udělat obrat o 180 stupňů a ve třetí proměně směřovat zpět do světa Ducha. A potom, v proměně čtvrté, dosáhneme života SMYSLU a účelu tím, že znovuzasvětíme naše AMBICE, abychom naplnili naše opravdové já. Můžeme uspokojit naše největší volání tak, že se vědomě vydáme cestou od AMBIC ke SMYSLU. Můžeme transformovat naše osobní životy a jako bonus navíc ovlivnit osud naší posvátné planety.

Posílám vám lásku 

Dr. Wayne W. Dyer (Maui, Hawaii)